کتری و قوری کد ۱۰۲۴

كتري قوري ٦ ليتري
كفه چدن
جنس ورق ٣٠٤

(استيل نگير)
دسته ي باكاليت نسوز
مدل K & T

كد ١٠٢٤

سنجش

توضیحات

مدل K & T (کد ١٠٢۴)

کتری قوری ۶ لیتری
کفه چدن
جنس ورق ٣٠۴

(استیل نگیر)
دسته ی باکالیت نسوز
مدل K & T

کد ١٠٢۴

اطلاعات بیشتر

حجم

٦ ليتري

جنس بدنه

ورق ٣٠٤(استيل نگير)

كفه

چدن

دسته

دسته ي باكاليت نسوز