کتری و قوری هرمی هفت رنگ -کد A4

کتری و قوری هرمی هفت رنگ
کتری وقوری 4.5 لیتری
کفه چدن
جنس ورق 304 استیل نگیر
دسته باکالیت نسوز
کد A4

سنجش